FORTANNINGSSTEIN


SPESIALKONSTRUERT MURSTEIN TIL RASJONELL OPPMURING AV BAKMUR MED AVSETNING TIL SKILLEVEGG.

Fortanningsstein fra Randers Tegl produseres i Dansk Normalformat 228x108x54 mm - DS 414. Sagflisstein med "bløtstrøket" preg til puss og vannskuring.

Pakket på 112-steins paller med plasthetter.

VEILEDENDE TEKNISKE VERDIER:

Teglverk: Gandrup
Steintype: Savsmuldssten til bagmur
Trykkfasthet: 15-18 MPa
Bruttodensitet: 1.060-1.200 kg/m3
Vannabsorpsjon: 20-25 Vægt %
Minuttsug: 1,3-1,8 kg/m2

Formstein med lomme i kvartsteins dybde brukes i bakmuren til senere innmuring av skillevegg - i stedet for tradisjonell utkraget murstein. Forenkler arbeidsforløpet.

Last ned produktark