TB-RENNEN™

 

RASK OG ENKEL MONTERING - OG HØYERE STYRKE OVER MURÅPNINGER.

 

TB-rennen brukes i stedet for den tradisjonelle løsning med takpapp for å lede bort inntrengende slagregn over vindus- og døråpninger i fasaden.

 

TB-rennen gir mulighet til fri plassering av murbindere.
Ved å benytte TB-renne foran murpapp får man en høyere styrke på teglbjelken, og i eksemplet nedenfor økes 3-skifts teglbjelkens høyde med 2 skift.

 

En høyere styrke over muråpninger går ikke ut over monteringen. TB-rennen er nemlig rask og enkel å montere.

TB-rende

STYRKEFORHOLD

 

Ved bruk av TB-renner kan man ned en teoretisk reduksjon på 10 % av murtykkelsen regne med at bjelkehøyde = murhøyde. Det vil si at bæreevnen beregnes for en teglbjelke hvor H = murhøyde, men hvor murtykkelsen er redusert med 10 %. Dette gir store fordeler i forhold til nåværende praksis hvor bjelkehøyden ikke må regnes høyere enn opp til innmurt murpapp.

 

MONTERING AV TB-RENNEN

 

TB-rennen bygges inn på baksiden av fasademuren der den kan mures inn over det 2. eller 3. skiftet.  Det anbefales å legge TB-rennen ned i egnet lim – f.eks. asfaltlim. Limen påføres mellom overside av murstein og den massive delen av rennens perforerte innbyggingsflens. Likeledes påføres det lim mellom baksiden av murstein og rennens loddrette flens.

 

TB-rennens funksjon avhenger av korrekt innbygging. Det er viktig at det ikke skapes en kuldebro mellom fasademuren og bakmuroverliggeren.

Montering af TB-rende

Nedenstående krever særskilt oppmerksomhet og omhyggelig utførelse:

  • Under innmuringen må det påses at vann ikke kan passere "bak" TB-rennen via hullene i den innmurte flensen. Dette sikres gjennom at denne flensen er helt dekket av mørtel og fugen komprimeres.
  • Isoleringen skal tilpasses/skjæres nøyaktig til rundt TB-rennen, og det er viktig at støv fra isoleringen ikke etterlates i rennen.
  • TB-rennen bygges inn med min. 20 cm overlengde på hver side i forhold til hulmål.
  • TB-rennens bunn skal i ferdig byggverk være fri for mørtel.

 

For øvrig henvises det til: "Veiledning om fuktsperre over vinduer og dører i murverk".

 

Endestykker
Der inntrengende vann på grunn av dårlig plassforhold - f.eks. ved "små" midtpillarer med TB-renner på begge sider, eller ved hjørnevinduer m.v. - ikke kan avledes videre nedover langs fasademurens bakside, benyttes tilhørende endestykker. Såfremt det ikke treffes spesielle foranstaltninger, anbefales det å kun benytte endestykker i den ene enden, og med fritt avløp i den andre.

 

Endestykkene limes på endene av TB-rennen. Limingen må skje ved temperatur over 5 °C.
Den medfølgende slangen monteres på endestykkenes avløpsstuss med tilhørende plastklips, og føres ut gjennom en fuge i fasademuren. Slangen skal ligge 1 cm ut fra fasademuren og må ikke ha bakfall.

 

Det skal utføres et årlig ettersyn av slangene, ev. med gjennompusting av slangene med en luftpumpe.

 

For øvrig henvises det til: "Veiledning om fuktsperre over vinduer og dører i murverk".

 

Merknad:
Denne veiledningen er oppdatert mars 2011 iht. den nye bransjeveiledningen "Veiledning om fuktsperre over vinduer og dører i murverk". Omtalte veiledning er utarbeidet på bakgrunn av at det ble konstatert en rekke feil og mangler i forbindelse med utførelsen av fuktsperrende innlegg over dører og vinduer i murte bygg.
TB-rennen ble utviklet på midten av nittitallet da man på det tidspunktet hadde observert massive problemer med utførelse av pappinnlegg som fuktsperrende lag. Derfor er det viktig å huske på at uansett hvilken løsning som velges, så er det svært viktig at arbeidet planlegges og utføres med omtanke og omhu.

 

BÆREEVNE VED BRUK AV TB-RENNE ELLER MURPAPP

 

Forskjellen på en TB-renne og murpapp ses tydelig ved beregning av styrken i en kompositt teglbjelke. TB-rennen gir også mulighet til fri plassering av murbindere.

 

Ved TB-rennen kan overliggende skift regnes med i styrken, noe man ikke kan ved murpapp.
TB-rennen har små "føtter" som griper i murverket, og gir derfor ikke samme "brudd" i muren som murpapp.

 

TB-renne
Alle skift inngår i beregningen av styrken, men pga. TB-rennen regnes hvert skift med ÷10 % nedsatt bredde.
1 skift ved 108 mm stein ÷10 % i bredden = 97 mm.
Dvs. at man i dette tilfellet har en bæreevne som tilsvarer 6 skift á 97 mm

 

Murpapp
Bæreevnen inngår kun i de 3 nederste skiftene med full styrke (100 %) og de øverste 3 skiftene medregnes ikke. 
Murpappen bryter murens sammenheng der murpappen er innmurt.
Dvs. at man i dette tilfellet har en bæreevne som tilsvarer 3 skift á 108 mm

Montering af TB-rende

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

 

Styrkeforhold
Ved bruk av TB-renner kan bæreevnen beregnes for en teglbjelke der H = murhøyde, og hvor den funne bæreevnen deretter reduseres med 10 %. Høyden kan imidlertid maksimalt medregnes opp til underkant av ev. supplerende pappinnlegg

 

Materiale
TB-renner og endestykker er utført med størst mulig bruk av regenerat (gjenbruksmateriale). TB-rennen er sort, mens endestykkene er hvite.

 

Oppbevaring
Emnene må ikke lagres der de kan bli utsatt for direkte sollys. Lim bør oppbevares i romtemperatur.

 

Endestykker
Endestykker leveres i sett som inneholder:

  • 1 stk. venstre endestykke
  • 1 stk. høyre endestykke
  • 1 tube lim
  • 50 cm klar slange (tilpasses i lengde med hobbykniv)
  • 2 stk. plastklips

 

Standardlengder
TB-renner leveres i standardlengder relatert til tegloverligger-lengder, med 20 cm overlengder. TB-renner må aldri økes i lengden.

 

Referanse-overligger TB-renne
Stein Lengde Lengde
4 steins 95 cm 115cm
5 steins 119 cm 139 cm
6 steins 143 cm 163 cm
7 steins 167 cm 187 cm
8 steins 191 cm 211 cm
9 steins 215 cm 235 cm
10 steins 239 cm 259 cm
11 steins 263 cm 283 cm
12 steins 287 cm 307 cm
14 steins 335 cm 355 cm
16 steins 383 cm 403 cm
20 steins 479 cm 499 cm
25 steins 599 cm 619 cm